Слободията (злоупотребата със свободата)

На български използваме разговорната дума "слободия", която означава "прекалена свобода", "злоупотреба със свободата", "разпуснатост", "беззаконие", "липса на дисиплина", "безконтролност". 

В този раздел обсъждаме дали свободата трябва да има някакви ограничения. Иначе казано - разсъждаваме дали съществува "слободия" и какво може да направим, за да я ограничим без да накърняваме свободата.