Фалшивите новини

Този материал ще ни помогне да разпознаваме фалшивите новини и да се предпазваме от вредното им влияние.