Курсът съдържа обучителни материали, които насърчават гражданското участие на младежи. Курсът е създаден по проект проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който ЦМЕДТ „Амалипе“ осъществява в партньорство с Фондация „Институт Отворено общество – София“, с финансовата подкрепа от Посолството на САЩ в България.