Представяне по теми

 • Полезни инструменти

  В този раздел предлагаме полезни инструменти, които помагат при използването на материалите за обучение по гражданско участие.

 • Демокрация

  В този раздел обсъждаме какво е демокрацията.

 • Върховенство на закона

  Равни ли са всички пред закона? Защо е важно за демокрацията законът да важи еднакво за всички?

 • Свобода

  Какво е свободата и може ли да се злоупотребява с нея?

 • Истина, лъжа и информация

  В този раздел обсъждаме какво означава "дезинформация" или иначе казано - информация, която някой е изопачил или изкривил. 

 • Ранни бракове

  В този раздел обсъждаме така наречените ранни бракове. Става дума за началото на семеен живот или за сключване на брак между момиче и момче, поне единият от които е твърде малък за това. Има различни мнения кога например едно момиче е твърде малко за семеен живот. Има обаче със сигурност възраст, до която човек е недостатъчно зрял и самостоятелен, за да води живот на семейни начала. Ранния брак може да пречи на занимания, които са от решаващо значение за бъдещето на всяко дете - например посещаването на училище и ученето.  

 • Насилие в дома

  Когато някой става жертва на насилието от хората, с които споделя един и същи дом, от своите най-близки говорим за домашно насилие. Насилието в дома се среща много по-често отколкото си мислим. Понякога изглежда сме свикнали толкова с него, че дори не го смятаме за насилие, а за нормална част от човешките отношения.
 • Правата на животните

  В този раздел размишляваме за правата на животните. Отношението към тях е един от белезите на цивилизацията и е важна част от правилата на развитото демократично общество.