Равни пред закона

В този раздел размишляваме дали всички са равни пред закона. Има ли престъпления, които остават ненаказани или потулени? Има ли хора, за които законът не важи?