Демокрация 1

В този раздел обсъждаме какво е демокрацията и как да разберем дали живеем в истинска демокрация.