Два свята

Животът на човек може да се развие различно ако реши да не започва семеен живот прекалено рано. Някои момичета устояват на желанията на хората около тях и не се омъжват преди да са достатъчно зрели за това. Съдбата им след това е различна.