Севрна Корея


Участник в нашия разговор коментира има ли демокрация с Северна Корея и споделя с нас какво е научил за правилата, които важат в тази страна. Не сме потвърдили дали нещата, които описва нашия събеседник са се случвали в Северна Корея, но сме сигурни, че такива неща не могат да се случват в една истински демократична страна.