Обръщение към прокурора

От това обръщение към въображаем прокурор разбираме как един мъж следва да се отнася към жената, с която живее или към своята приятелка. Прокурорът се занимва с дела за насилие над жени, което за съжаление се среща често в България.