Правила за провеждане на дискусия

Правилата за провеждане на дискусия могат да бъдат най-разнообразни. Същетсвуват и свободни дискусии без предварително определени правила. Спонтанно възникналите дискусии често са именно такива. Дискусиите без правила имат редица недостатъци, сред които са липсата на ясно поставена цел и на средства за нейното постигане. Това прави свободните дискусии ниско ефективни – те могат да завършат без резултат и да оставят усещане за пропиляно време. Може да пробвате свободна дискусия и да я сравните с по-подредените начини за обсъждане на конкретна тема. Предлагаме ви няколко примерни варианти за провеждане на дискусия. Насърчаваме ви да експериментиране и свои собствени.

1)      Свободна дискусия. Може да започнете свободна дискусия със задаването на някакъв общ въпрос, след което веднага, без други пояснения давате думата за реакции, коментари, изказвания.

2)      Дискусия с времеви регламент. Това е свободна дискусия, при която за всяко изказване е определен лимит от време. Лимитът от време се определя събразно времето, отредено за дискусия и броя на участниците. В началото ви препоръчваме да опитате с кратки лимити от по 2 минути. Може например, всеки участник да коментира краткия аудио коментар или да направи свой по същата тема. Проучете какви технологии същетсвуват за заявяване на изказване, например вдигане на ръка или произволно взимане на думата след кратка пауза или неадресирана покана от водещ на дискусията.

3)      Дискусия с определен ред. При този формат участниците се изказват в определен ред, например съобразно реда на сядане около маса. В този формат участниците не заявяват сами желание за изказване, а изчакват реда си. Всеки участник може да пропусне реда си ако няма какво да каже. Този формат може да се комбинира с времеви регламент. В началото може да се определи колко кръга от изказвания ще бъдат направени. Опитайте напромер с: а) един кръг за първоначални тези и коментари; б) един кръг за реакции на изказванията на останалите участници и в) трети последен кръд за окончателни позиции по темата за дискусия.


Modifié le: jeudi 4 janvier 2024, 07:57